[Series PHP] - Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 2

[Series PHP] - Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 2

Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú. PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào....

[Series PHP] - Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 3

[Series PHP] - Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 3

Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú ... PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào....

[Series PHP] - Lấy tin tự động, HTACCESS và làm việc với AJAX trong PHP

[Series PHP] - Lấy tin tự động, HTACCESS và làm việc với AJAX trong PHP

Khóa học "Lấy tin tự động, htaccess và làm việc với Ajax trong PHP" sẽ đưa ra các tình huống thường gặp trong thực tế mà chắc chắn rằng bất kỳ lập trình viên Web PHP nào cũng gặp phải trong con đường coding của mình....

[SERIES KIỂM THỬ] - Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation cho Tester

[SERIES KIỂM THỬ] - Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation cho Tester

Các khái niệm cơ bản về testing, các kỹ thuật thiết kế test case, phương pháp test và quản lý hoạt động test, lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB...

[SERIES KIỂM THỬ] - Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Advanced Level (2 modules Test manager và Test Analyst)

[SERIES KIỂM THỬ] - Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Advanced Level (2 modules Test manager và Test Analyst)

Tiếp cận vấn đề dễ dàng, hiểu nhanh các nội dung trong ISTQB advanced level, mở rộng kỹ năng mới trong test, chủ động xử lý vấn đề, test thông minh, test chiến thuật, hiệu quả...

[Series PHP] - Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/Mysql Theo Mô Hình MVC Với Codeigniter Framework 3x

[Series PHP] - Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/Mysql Theo Mô Hình MVC Với Codeigniter Framework 3x

HỌC VIÊN SAU KHI THAM GIA KHOÁ HỌC SẼ HOÀN TOÀN TỰ TIN: Thành thạo lập trình PHP cơ bản theo mô hình hướng đối tượng: Học lập trình hướng đối tượng PHP từ cơ bản với các toán tử, biến, mảng, các hàm chức năng và các kiểu dữ liệu,… để áp dụng trong việc lập trình....

[Series PHP] - Học lập trình Back-end PHP/MySql/Jquery nâng cao

[Series PHP] - Học lập trình Back-end PHP/MySql/Jquery nâng cao

HỌC VIÊN SAU KHI THAM GIA KHOÁ HỌC SẼ HOÀN TOÀN TỰ TIN: Tư duy phân tích cơ sở dữ liệu – Nắm vững các kiến thức của PHP cơ bản Nắm vững các kiến thức của PHP hướng đối tượng – Bắt đầu viết được ứng dụng trên framework Codeigniter Tự tin xin việc tại các công ty thiết kế web bằng PHP...

[Series PHP] - Học lập trình Angular js/MySQL/PHP

[Series PHP] - Học lập trình Angular js/MySQL/PHP

Angular js là framework của Javascrip được phát triển bởi Google. là ngôn ngữ được sử dụng trên Front-end, sử dụng giao thức kết nối dữ liệu với Back-end là Json. Các lập trình viên sử dụng Angular Js sẽ được hỗ trợ thêm các tính năng mới bổ trọ cho việc phát triển HTML bằng một Frame work lập trình...