Lợi ích từ khoá học

  • Nắm được những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
  • Sử dụng thành thạo các cấu trúc dữ liệu (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây) để mô tả đúng các kiểu dữ liệu trừu tượng một cách chính xác.
  • Mô tả ngôn ngữ diễn đạt giải thuật đúng và vận dụng nó để diễn đạt các thuật toán một cách chính xác.

Lộ trình khoá học

  • 1 Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  • 2 Danh sách
  • 3 Ngăn xếp
  • 4 Hàng đợi
  • 5 Cấu trúc cây
  • 6 Tìm kiếm
  • 7 Sắp xếp

Link: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật


Bạn vẫn chưa biết cách lấy tài nguyên, hãy xem hướng dẫn tại đây.
Nếu các bạn cảm thấy RSharing Community thật sự hữu ích mình mong các bạn có thể chia sẻ những bài viết đến cho cộng đồng cùng thao khảo nhé. Theo dõi Fanpage của RSharing tại đây. Cảm ơn các bạn!!!