Cho đến nay, Spring là framework phổ biến nhất để phát triển ứng dụng trong hệ sinh thái Java. Không một thứ gì khác đến gần được nữa. Tại sao? Bởi vì nó làm cho việc phát triển phần mềm trong Java dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn có thể tạo các ứng dụng web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, ứng dụng dành cho máy tính để bàn, các ứng dụng và dịch vụ dữ liệu lớn và hàng loạt trong thời gian kỷ lục bằng cách sử dụng Spring. Spring làm đúng rất nhiều thứ và nó ngày càng tốt hơn theo từng bản phát hành. Không có nhiều công nghệ với phạm vi tiếp cận rộng rãi, ổn định và trưởng thành của Spring vẫn phát triển nhanh và đổi mới. Đó là một sự cân bằng thực sự khó khăn để đạt được và Spring đã dẫn đầu trong lĩnh vực đó trong hơn một thập kỷ.

Ngày nay, Spring, cùng với Boot, là một framework được đánh bóng, hiện đại và có tính biểu cảm cao khiến việc xây dựng các ứng dụng như twitter gần như trở nên tầm thường (dễ dàng vượt qua bài kiểm tra twitter). Vì vậy, sự phổ biến của hệ sinh thái Spring là rất xứng đáng. Nếu bạn đang làm việc trong Java, rất có thể bạn đang làm việc với Spring vì 90% tất cả các dự án Java đều sử dụng Spring!

Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn trở thành một chuyên gia về Spring Framework. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một Ứng dụng Web Spring theo tiêu chuẩn công nghiệp, ứng dụng này sẽ chuyển bạn từ người mới bắt đầu thành một Nhà phát triển Spring có kinh nghiệm và được tuyển dụng. Chúng tôi sẽ xây dựng một ứng dụng trong thế giới thực, trong đó chúng tôi sẽ đề cập đến các chủ đề và thực tiễn được sử dụng trong toàn ngành. Bạn sẽ gõ từng dòng mã cùng với tôi, như tôi giải thích, để đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ vấn đề.

Các chủ đề được đề cập trong khóa học này bao gồm:

 1. Spring Framewor 5
 2. Spring Boot 2
 3. Spring MVC
 4. MavenSpring Data CRUD Repositories
 5. Tymeleaf
 6. Hibernate
 7. Spring Annotations
 8. Using the Command Line to run Spring Boot Apps
 9. Core Spring Concepts
 10. Property Configurations
 11. PostgreSQL Database
 12. Integration Testing
 13. Deploying our Spring Application to the AWS EC2 Server
 14. Containerization using Docker
 15. Spring AOP (Aspect Oriented Programming)
 16. Spring Security
 17. RESTFul Web Services API

Những gì bạn sẽ học được trong khóa học này:

 • BUILD a REAL-WORLD INDUSTRY STANDARD full-stack Spring web application with Production Deployment
 • MASTER Industry Relevant practices for development in Spring 5
 • LEARN Thymeleaf and how to involve Spring data with Javascript
 • CODE along with me to PRACTICE and IMPLEMENT everything you learn in real-time
 • LEARN to use Spring MVC & Spring Data CRUD Repositories, Hibernate using a real database like PostgreSQL, as well as H2
 • PRACTICE Production Deployment in AWS, as well as Containerizing your Spring apps using Docker
 • LEARN Property File Configurations for Integration Testing vs Live App
 • TRANSITION from a beginner to a SKILLED Spring Developer
 • NOT WASTE TIME building 20 Twitter or Todo list app clones, but build something more SIGNIFICANT and dive deeper as you learn and build an INDUSTRY GRADE app
 • OBTAIN and DEMONSTRATE your skills with the Spring Framework to LAND A JOB as a Spring Developer


Một số bài viết yêu cầu quyền truy cập bạn có thể đăng ký tham gia nhóm kín tại đây
Nếu các bạn cảm thấy share.tailieuonthi.net thật sự hữu ích mình mong các bạn có thể chia sẻ những bài viết đến cho cộng đồng cùng thao khảo nhé. Cảm ơn các bạn !!!
Ngoài ra, Các bạn có thắc mắc gì có thể liên hệ qua fanpage SV - Tài liệu ôn thi .Net. Hoặc tham gia group SV Sinh Viên - Tài Liệu Ôn Thi để được giải đáp