Nhằm giúp các bạn đang theo học tiếng Anh có thêm tài liệu trau dồi kỹ năng dịch Việt – Anh thông qua những mẫu câu thông dụng mời các bạn cùng tham khảo. Quyển sách này chứa những câu dịch Việt sang Anh với mọi chủ đề, theo suy nghĩ của một người bình thường. Và cuối bài là tóm tắt lại công thức để dịch.

Cuốn eBook gồm có 3 phần:

  • Phần thứ nhất giới thiệu 52 mẫu câu Việt – Anh thông dụng.
  • Phần hai đưa ra các bài áp dụng luyện dịch
  • Phần cuối 3 trình bày các bài luyện dịch thêm để các bạn nâng cao kỹ năng của mình.

Mỗi bài luyện đều có đáp án và chú thích để tiện cho bạn tham khảo.

Link: Chia sẻ sách Luyện dịch Việt Anh qua những mẫu câu thông dụng


Bạn vẫn chưa biết cách lấy tài nguyên, hãy xem hướng dẫn tại đây.
Nếu các bạn cảm thấy RSharing Community thật sự hữu ích mình mong các bạn có thể chia sẻ những bài viết đến cho cộng đồng cùng thao khảo nhé. Theo dõi Fanpage của RSharing tại đây. Cảm ơn các bạn!!!