Giới thiệu khóa học

 • Với khoá học "ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động", bạn sẽ được hướng dẫn triển khai từng bước để tạo một website hoàn chỉnh.
 • Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình .NET trên nền tảng ASP.NET WebForm.
 • Với những kiến thức mang tính thực hành và sự hướng dẫn trực tuyến bằng Video, Học viên sẽ có thể áp dụng ngay những gì đã học vào thực tế;
 • Khóa họ̣c sử dụng công cụ Visual Studio, Framework mới nhất.
 • Làm tiền đề cho việc tự học nâng cao về .NET đặc biệt là ứng dụng ASP.NET MVC, ASP.NET Core

Nội dung khoá học :

 • Phần 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
 • Phần 2: Kiến trúc ADO.NET và cách làm việc với SQL Server
 • Phần 3: Giới thiệu về môi trường làm việc của ASP.NET
 • Phần 4: Xây dựng ứng dụng Web sử dụng HTML, Server Control
 • Phần 5: Các đối tượng tiện ích khi lập trình website với ASP.NET
 • Phần 6: UserControl và ứng dụng để xây dựng những điều khiển riêng
 • Phần 7: ASP.NET và cơ sở dữ liệu
 • Phần 8: MÔ TẢ BÀI TOÁN DOANH NGHIỆP
 • Phần 9: BACKEND - XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB PHÂN HỆ QUẢN TRỊ
 • Phần 10: BACKEND - XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB PHÂN HỆ HIỂN THỊ
 • Phần 11: Hoàn chỉnh ứng dụng web ASP.NET

Link: Khoá học ASP.NET MVC - Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng Website động


Bạn vẫn chưa biết cách lấy tài nguyên, hãy xem hướng dẫn tại đây.
Nếu các bạn cảm thấy RSharing Community thật sự hữu ích mình mong các bạn có thể chia sẻ những bài viết đến cho cộng đồng cùng thao khảo nhé. Theo dõi Fanpage của RSharing tại đây. Cảm ơn các bạn!!!