Ngày nay Cơ sở Dữ Liệu cho mỗi ứng dụng là phần trọng yếu nhất, quyết định được ứng dụng có chạy tốt hay không. Chính vì vậy việc xây dựng một cơ sở dữ liệu tốt cũng như viết truy vấn dữ liệu gọn gàng sẽ giúp cho hiệu năng của ứng dụng tăng lên đáng kể. Khóa học này là khóa học giúp bạn trang bị những kiến thức về CSDL gần như đầy đủ nhất, từ những khái niệm phân tích CSDL dễ dàng nhất cho tới phức tạp nhất, cùng với đó khóa học cũng sẽ phối hợp sử dụng các câu truy vấn có độ phức tạp nhỏ dần dần nâng cao để giải quyết các vấn đề trong bài toán. Kết thúc khóa học này, bạn có thể tự mình phân tích và giải quyết các bài toán đòi hỏi xử lý cao cũng như đòi hỏi kỹ thuật xử lý tốt mà sẽ không phải gặp quá nhiều khó khăn.

Nội dung khóa học

 • Phần 01 : Giới thiệu khóa học
 • Phần 02 : Tìm hiểu SQL Views
 • Phần 03 : Tìm hiểu SQL Triggers
 • Phần 04 : Tìm hiểu SQL Computed Columns
 • Phần 05 : Tìm hiểu SQL Stored Procedures
 • Phần 06 : Tìm hiểu Hàm tự định nghĩa (UDF)
 • Phần 07 : Tìm hiểu SQL Transactions và Xử lý lỗi
 • Phần 08 : Tìm hiểu hàm gôm nhóm và Ranking trong SQL
 • Phần 09 : Tìm hiểu SQL XML data-types
 • Phần 10 : Tìm hiểu SQL Partitions
 • Phần 11 : Tìm hiểu truy vấn động trong SQL (Dynamic Query)
 • Phần 12 : Tìm hiểu SQL Filestream và tìm kiếm
 • Phần 13 : Tìm hiểu kiểu dữ liệu SQL Geography và Geometry (Địa lý & Hình học)
 • Phần 14 : Tổng kết và tư vấn phương hướng học tiếp theo

Bạn vẫn chưa biết cách lấy tài nguyên, hãy xem hướng dẫn tại đây.
Nếu các bạn cảm thấy RSharing Community thật sự hữu ích mình mong các bạn có thể chia sẻ những bài viết đến cho cộng đồng cùng thao khảo nhé. Theo dõi Fanpage của RSharing tại đây. Cảm ơn các bạn!!!