Giới thiệu khóa học

Nhiều khi bạn tự hỏi tại sao chúng ta lại thiết kế cơ sở dữ liệu như thế này? Liệu rằng chúng ta đã làm đúng chưa? Vậy dựa vào đâu để biết rằng nó đúng hay chưa?

Hầu hết các bạn đi làm thì thiết kế cơ sở dữ liệu theo thói quen và kinh nghiệm để lại từ dự án trước để áp dụng vào việc phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu cho các dự án sau. Nhưng chưa chắc những điều đó đã đúng với tất cả. Hơn nữa việc này đòi hỏi các bạn sẽ phải "trả giá" nhiều và mất nhiều thời gian để có thể có được những kinh nghiệm đó.

Nội dung khóa học:

Bao gồm 11 bài học được cô đọng xúc tích nhất có thể:

 • Các khái niệm cơ bản trong TKCSDL
 • Các bước thiết kế CSDL
 • Chuẩn hóa CSDL
 • Thực hành chuẩn hóa 1NF
 • Thực hành chuẩn hóa 2NF
 • Thực hành chuẩn hóa 3NF
 • Cài đặt vật lý
 • Xử lý ngoại lệ - P1
 • Xử lý ngoại lệ - P2
 • Xử lý ngoại lệ - P3
 • Tổng kết

Đối tượng khóa học

Là các bạn sinh viên mới ra trường cần trau dồi kinh nghiệm cho mình và các bạn đã đi làm nhưng muốn nâng cao kỹ năng rút ngắn thời gian học hỏi để tiến nhanh đến các kỹ năng cao hơn trong việc phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

Mục tiêu khóa học

Tạo ra nền tảng vững chắc từ lý luận cho đến thực tiễn của việc phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu trong dự án công nghệ thông tin. 

Link: Khóa học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn


Bạn vẫn chưa biết cách lấy tài nguyên, hãy xem hướng dẫn tại đây.
Nếu các bạn cảm thấy RSharing Community thật sự hữu ích mình mong các bạn có thể chia sẻ những bài viết đến cho cộng đồng cùng thao khảo nhé. Theo dõi Fanpage của RSharing tại đây. Cảm ơn các bạn!!!