Khóa học bao gồm 30 bài học với 164 videos bài giảng

Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh

Mô tả: Học theo giáo trình Minna no Nihongo

Tổng thời lượng video bài học của khóa học N4 tương ứng với: 36 giờ học. Trong đó bao gồm: 

  1. Ngữ pháp: 10h12'
  2. Chữ Hán: 8h52'
  3. Từ vựng: 2h41'
  4. Đọc hiểu: 8h59'
  5. Hội thoại: 1h33'

Link: Khoá học tiếng Nhật JLPT N4 - DungMori

* Lưu ý: Các bài học trên này có thể không được mới nhất so với trang chủ. Nếu bạn có khả năng về tài chính có thể ủng hộ tác giả tại đây

Nguồn: Voz.vn


Nếu các bạn cảm thấy RSharing Community thật sự hữu ích mình mong các bạn có thể chia sẻ những bài viết đến cho cộng đồng cùng thao khảo nhé. Cảm ơn các bạn !!!