Giới thiệu

Được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 6, 1997, cho đến nay công nghệ Servlet & JSP vẫn đóng vai trò nền tảng trong các framework phát triển web của Java như Spring MVC, và Strut 2. Nắm vững kiến thức Servlet và JSP sẽ giúp các bạn xây dựng được các ứng dụng web linh hoạt và nhanh chóng. Đồng thời giúp việc tiếp cận các framework khác như Spring MVC trở nên dễ dàng hơn.Trong khóa học này chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng web có tên gọi BMAGBOOK. Thông qua việc xây dựng ứng dụng BMAGBOOK, chúng ta sẽ học các kỹ thuật:

 • - Mô hình hoạt động servlet – JSP
 • - Form method: Post – Get
 • - Kỹ thuật Redirect – Forward
 • - Lưu trữ dữ liệu trong Request, Session
 • - Xử lý nghiệp vụ với Data Access Object (DAO)
 • - Đọc các tham số khởi tạo với Listener
 • - Expression Language
 • - Tab Library (Tablib)
 • - Mô hình Model – View – Controller
 • - AJAX - JSON


Kết quả đạt được

 • - Nắm vững các kỹ thuật lập trình web
 • - Hiểu rõ mô hình hoạt động Servlet - JSP
 • - Phân biệt các kỹ thuật Forward - Redirect, Post - Get
 • - Nắm vững kỹ thuật lưu trữ dữ liệu thông qua Request, Session
 • - Biết cách sử dụng kỹ thuật Listener để đọc các tham số khởi tạo
 • - Sử dụng AJAX để tải dữ liệu nhanh hơn
 • - Sử dụng Expression Language, Tag Library trong trang JSP
 • - Hiểu rõ và ứng dụng mô hình Model - View - Controller


Nội dung khóa học

Chương 1: Giới Thiệu - Hướng Dẫn Cài Đặt

 • Bài 1 : Mô hình hoạt động ứng dụng Web
 • Bài 2 : Cài đặt tomcat
 • Bài 3 : Tạo dữ liệu cho BMAGBOOK


Chương 2: Xây Dựng Ứng Dụng BMAGBOOK

 • Bài 4 : Tạo ứng dụng web đầu tiên
 • Bài 5 : Servlet cơ bản
 • Bài 6 : Phương thức POST - GET
 • Bài 7 : Tìm hiểu tập tin cấu hình web.xml
 • Bài 8 : JSP cơ bản
 • Bài 9 : Kỹ thuật Forward - Redirect
 • Bài 10 : Kiểm tra dữ liệu đầu vào
 • Bài 11 : Đọc tham số khởi tạo kết nối cơ sở dữ liệu
 • Bài 12 : Kiểm tra trùng lặp email
 • Bài 13 : Tạo class User Model
 • Bài 14 : Tạo mới một User trong cơ sở dữ liệu
 • Bài 15 : Cơ chế hoạt động của session
 • Bài 16 : Tạo phương thức kiểm tra đăng nhập
 • Bài 17 : Tạo servlet xử lý đăng nhập
 • Bài 18 : Sử dụng Listener đọc thông tin khởi tạo
 • Bài 19 : Hiển thị thông tin user đăng nhập
 • Bài 20 : Chức năng logout
 • Bài 21 : Hiện thông tin trang profile: tạo servlet xử lý
 • Bài 22 : Hiện thông tin trang profile: hiển thị lên trang JSP
 • Bài 23 : Tạo phương thức cập nhật thông tin user
 • Bài 24 : Tạo servlet xử lý cập nhật thông tin user
 • Bài 25 : Giới thiệu Expression Language (EL)
 • Bài 26 : Thay thế JSP scriptlet-expression bằng Expression Language
 • Bài 27 : Tạo hàm tùy biến Expression Language
 • Bài 28 : Hiển thị ảnh đại diện của user
 • Bài 29 : Upload ảnh đại diện của user
 • Bài 30 : Sử dụng Tag Library hiển thị danh sách bạn bè


Chương 3: Mô Hình Model - View - Controller

 • Bài 31 : Giới thiệu mô hình MVC
 • Bài 32 : Chuyển đổi BMAGBOOK sang mô hình MVC
 • Bài 33 : Giới thiệu AJAX - JSON
 • Bài 34 : Sử dụng kỹ thuật AJAX để hiện chi tiết một user
 • Bài 35 : Bài tập: hiển thị danh sách đề xuất bạn bè
 • Bài 36 : Giải pháp: hiển thị danh sách đề xuất bạn bè
 • Bài 37 : Bài tập: thêm 1 người bạn mới
 • Bài 38 : Giải pháp: thêm 1 người bạn mới


Một số bài viết yêu cầu quyền truy cập bạn có thể đăng ký tham gia nhóm kín tại đây
Nếu các bạn cảm thấy share.tailieuonthi.net thật sự hữu ích mình mong các bạn có thể chia sẻ những bài viết đến cho cộng đồng cùng thao khảo nhé. Cảm ơn các bạn !!!
Ngoài ra, Các bạn có thắc mắc gì có thể liên hệ qua fanpage SV - Tài liệu ôn thi .Net. Hoặc tham gia group SV Sinh Viên - Tài Liệu Ôn Thi để được giải đáp