[Series PHP] - Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/Mysql Theo Mô Hình MVC Với Codeigniter Framework 3x

[Series PHP] - Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/Mysql Theo Mô Hình MVC Với Codeigniter Framework 3x

HỌC VIÊN SAU KHI THAM GIA KHOÁ HỌC SẼ HOÀN TOÀN TỰ TIN: Thành thạo lập trình PHP cơ bản theo mô hình hướng đối tượng: Học lập trình hướng đối tượng PHP từ cơ bản với các toán tử, biến, mảng, các hàm chức năng và các kiểu dữ liệu,… để áp dụng trong việc lập trình....

[Series PHP] - Học lập trình Back-end PHP/MySql/Jquery nâng cao

[Series PHP] - Học lập trình Back-end PHP/MySql/Jquery nâng cao

HỌC VIÊN SAU KHI THAM GIA KHOÁ HỌC SẼ HOÀN TOÀN TỰ TIN: Tư duy phân tích cơ sở dữ liệu – Nắm vững các kiến thức của PHP cơ bản Nắm vững các kiến thức của PHP hướng đối tượng – Bắt đầu viết được ứng dụng trên framework Codeigniter Tự tin xin việc tại các công ty thiết kế web bằng PHP...

Khóa học Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL

Khóa học Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL

NodeJS là một mã nguồn được xây dựng dựa trên nền tảng Javascript V8 Engine, nó được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web như các trang...