Cấu trúc dữ liệu & giải thuật qua ví dụ kinh điển - C++ nền tảng, nâng cao, phỏng vấn xin việc

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật qua ví dụ kinh điển - C++ nền tảng, nâng cao, phỏng vấn xin việc

Học viên sẽ học được gì sau khi học khóa?  Nắm vững Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật  Vận dụng các tư tưởng các Giải thuật vào bài toán thực tế  Nắm rõ việc tối ưu và độ phức tạp của các thuật toán,...