[Series PHP] - Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/Mysql Theo Mô Hình MVC Với Codeigniter Framework 3x

[Series PHP] - Khóa Học Lập Trình Backend Cho Website Bằng PHP/Mysql Theo Mô Hình MVC Với Codeigniter Framework 3x

HỌC VIÊN SAU KHI THAM GIA KHOÁ HỌC SẼ HOÀN TOÀN TỰ TIN: Thành thạo lập trình PHP cơ bản theo mô hình hướng đối tượng: Học lập trình hướng đối tượng PHP từ cơ bản với các toán tử, biến, mảng, các hàm chức năng và các kiểu dữ liệu,… để áp dụng trong việc lập trình....