Chia sẻ DVD Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao - Diễn giả Francis Hùng (ISO)

Chia sẻ DVD Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao - Diễn giả Francis Hùng (ISO)

Đa số những người muốn thành công đều theo đuổi sự nghiệp Bán hàng. Tuy nhiên cũng có những người bỏ cuộc trước khi tự cho mình một cơ hội. Bán......