Học Forex Cơ bản - Đầu tư Tài chính Chắc thắng (Tiếng Việt)

Học Forex Cơ bản - Đầu tư Tài chính Chắc thắng (Tiếng Việt)

Thị trường ngoại hối (hay Forex, Fx) — là thị trường phi tập trung toàn cầu, trong đó các đồng tiền được trao đổi mua bán. Nó không có...