[SERIES KIỂM THỬ] - Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation cho Tester

[SERIES KIỂM THỬ] - Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation cho Tester

Các khái niệm cơ bản về testing, các kỹ thuật thiết kế test case, phương pháp test và quản lý hoạt động test, lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB

[Series Kiểm thử] - Khóa học Nhập môn kiểm thử

[Series Kiểm thử] - Khóa học Nhập môn kiểm thử

Bạn có biết kiểm thử phần mềm là một trong những nghề hot nhất hiện nay? Cùng với xu hướng phát triển của ngành công nghệ thông tin, nghề ki...