TS. Lê Thẩm Dương: Học để trở thành lãnh đạo cấp cao

TS. Lê Thẩm Dương: Học để trở thành lãnh đạo cấp cao

Các bước để nâng cấp lên lãnh đạo cao cấp với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương