Lập trình Python từ Zero tới Hero

Lập trình Python từ Zero tới Hero

Khóa học lập trình Python từ Zero đến Hero giúp bạn có được 1 nền tảng vững chắc từ ngôn ngữ Python để xây dựng website , game , application...

Khóa học Django 2 từ cơ bản tới nâng cao - Triển khai dự án lên Server

Khóa học Django 2 từ cơ bản tới nâng cao - Triển khai dự án lên Server

Django là một web framework khá nổi tiếng được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ Python. Nó không phải là một...